GÅ TIL NATUR

GÅ TIL NATUR - "Klassisk" 


Kom og vær med til nogle lærerige og hyggelige aktiviteter i naturen i Lejre og omegn

Hvem kan deltage? 

Børn fra 4-12 år sammen med én eller begge forældre eller bedsteforældre (eventuelt skiftevis far og mor eller bedsteforældre).Hvad skal vi?

Vi går på spændende ture a. 2½ times varighed med indlagte stop, aktiviteter og dialog om det vi ser - og lader spontaniteten råde for den gode naturlæring.

 

Vi tager dyr op i hånden, dufter, lytter og gør i det hele taget et nummer ud af at bruge alle vores sanser.

 

I lærer en masse om årstidens dyr, planter og svampe og deres levesteder.

 

I får masser af tips og tricks til hvor og hvordan I opdager meget mere end det man lige kan se med det blotte øje!

 

I lærer at lave jeres egne faldfælder til smådyr, afprøve ormebrumlere mv. og suge dyr med insektsugere.

 

I lærer at åbne og bestemme indholdet i et uglegylp og vi kigger efter spor fra en masse andre små og store dyr.

 

I lærer at lave jeres egne gipsaftryk af dyrespor fra større dyr.

 

I får masser af lys, luft og bevægelse i samvær med andre naturinteresserede.


Børnene (og de voksne) kan låne diverse rekvisitter såsom håndluppe, samlebakker, ormebrumlere, dørslag, vegetationskecther og meget andet, som Naturkontakt medbringer.


Alle børn får hver især som en del af prisen deres egen insektsuger, som de kan bruge undervejs på turene.

 

OBS: Alt afhængig af årstiden kan det variere hvad vi laver af specifikke aktiviteter. Turindhold, aktiviteter og lokaliteter er typisk forskellig fra hold til hold.

Hvad får børn og voksne ud af det?

Deltagerne - børn såvel som voksne lærer om naturen, dens mangfoldighed af arter, artenes betydning, og hvordan vi kan passe på naturen - både den umiddelbare nære natur, men også naturen i den store sammenhæng.

Børnene får gennem udbredt grad af "hands-on", dialog og afprøvning af en lang række rekvisitter tilegnet nye færdigheder og kompentencer, hvilket altsammen også tilføjer nyt til deres natursyn og naturdannelse.

Praktisk

Sted: Vi mødes som udgangspunkt på to lokaliteter i Lejre-området samt på to af følgende lokaliteter: Bidstrup Skoven, Boserup Skov, Herslev Strand, Lynghøjsøerne eller Svogerslev Sø.

 

Nærmere information om mødesteder, indhold pr. gang mv. udsendes efter tilmelding og senest en uges tid inden opstart. 


Datoer for Efterårsholdet 2022: 4. september, 17. september, 25. september og 15. oktober. Alle datoer er i tidsrummet 09.30 - 12.00.

OBS: LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDINGER!


Pris: 440 kr. pr. barn og 440 kr. pr. voksen. Prisen dækker 4 gange á 2½ time GÅ TIL NATUR samt 1 stk. insektsuger. 

Betaling skal ske på MobilePay i forbindelse med tilmeldingen. 


Tilmelding: Tilmelding skal ske på mail eller via kontaktformularen: Tilmelding klik her


OBS: Tilmelding til GÅ TIL NATUR er bindende, ligesom der ikke ydes økonomisk erstatning for ture deltagerne melder afbud til undervejs.


I tilfælde af kraftig heldagsregn eller voldsomt vejr eller lignende aflyser Naturkontakt og tilbyder en erstatningsgang. Dette gør sig også gældende, hvis Naturkontakt må aflyse grundet sygdom.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

Det bli'r fedt og jeg glæder mig Vildt til at se jer!

Lars Holm Hansen

GÅ TIL NATUR - Årstidsrejse 


Ta' med på en Årstidsrejse fra april - december i Lejre og omegn, hvor vi på i alt 20 timer over 8 gange og på 8 lokaliteter sætter jagten ind på 101 arter!

Hvem kan deltage? 

Børn fra 4-12 år sammen med én eller begge forældre eller bedsteforældre (eventuelt skiftevis far og mor eller bedsteforældre).

Hvad skal vi?

Fra slutapril til midten af december 2022 skal vi én gang om måneden (på nær juli) ud på en 2½ time lang naturvandring med indlagte stop og aktviteter, og dialog om det vi ser.


Vi er i naturen for at lære og være nysgerrige sammen på alt levende, hvad enten det er træer, buske, planter, svampe, lav, mos, insekter, springhaler, spindlere, tusindben, skolopendre, bænkebidere, snegle, orme, fisk, krybdyr, padder, pattedyr, fugle - ja alt!


Gennem 8 måneder vil vi se årstidsforandringer og variation af dyr, planter og svampe der "kommer og går".


Midt i det rammesatte lader vi spontaniteten råde for den gode naturlæring. Vi undrer os og glædes sammen over alt det fantastiske liv derude, hvor vi tager dyr op i hånden (hands-on), dufter, lytter og i det hele taget gør et nummer ud af at bruge alle vores sanser.

Vi skal "se det store i det små", nuancerne i det store og det smukke i det upåagtede.


Af aktiviteter undervejs skal vi bl.a. lave faldfælder, bruge "ormebrumlere", suge dyr med insektsugere, støbe spor efter dyr, sigte dyr i forskellige slags underlag, undersøge gødning for smådyr, ketcher dyr i vand og på land og meget mere... 

Hvad får børnene?

Deltagerne - børn såvel som voksne lærer om naturen, dens mangfoldighed af arter, artenes betydning, og hvordan vi kan passe på naturen - både den umiddelbare nære natur, men også naturen i den store sammenhæng.

Børnene får gennem udbredt grad af "hands-on", dialog og afprøvning af en lang række rekvisitter tilegnet nye færdigheder og kompentencer, hvilket altsammen også tilføjer nyt til deres natursyn og naturdannelse.


Alle børn får den første gang en velkomstmappe med diverse materialer, som de kan bruge som inspiration, underholdning og ikke mindst masser af spændende naturlæring.


I mappen ligger også nogle lamineret ark med fotos af 101 udvalgte arter, som ved siden af alle de andre fantastiske arter vi kommer til at se, skal opdages og "krydses af" af børnene gennem de mange måneder. Hertil får børnene nogle klistermærker, som de skal placere ved hvert enkelt foto efterhånden som de opdages.


Alle børn får også hver især som en del af prisen deres egen insektsuger og deres egen håndlup, som de kan bruge undervejs på turene.


Derudover vil børnene (og de voksne) kunne låne diverse andre rekvisitter såsom samlebakker, ormebrumlere, dørslag, vegetationskecther og meget andet, som Naturkontakt medbringer.

Praktisk

Sted: Vi mødes på 8 forskellige lokaliteter i løbet af de 8 gange. Det gælder to lokaliteter i Lejre-området samt Bidstrup Skoven, Boserup Skov, Herslev Strand, Lynghøjsøerne, Svogerslev Sø og Himmelsøen v. Darup.


En uge før opstart udsendes nærmere info om sted, indhold mv.


Hold 1:  OBS: Lukket for yderligere tilmeldinger. De 8 datoer er: 27. marts, 24. april, 22. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 9. oktober og 13. november.

Alle datoer er på søndage i tidsrummet 09.30 - 12.00.


Hold 2: OBS: Lukket for yderligere tilmeldinger. De 8 datoer er: 23. april, 7. maj, 11. juni, 13. august, 10. september, 8. oktober og 12. november, 10. december.

Alle datoer er på lørdage i tidsrummet 09.30 - 12.00.


OBS fortsat ledige pladser på GÅ TIL NATUR - "Klassisk". Klik her. 


Pris: 880 kr. pr. barn og 880 kr. pr. voksen. Prisen dækker 8 gange á 2½ time Gå til Natur - Årstidsrejse samt 1 stk. insektsuger, 1 stk. håndlup og en Gå til Natur - Årstidsrejse-velkomstmappe til hvert barn.


Betaling skal ske på MobilePay i forbindelse med tilmeldingen. 

Hvis ønskes kan betaling ske af to gange - dels 440 kr. pr. person ved tilmelding og igen 440 kr. pr. person senest den 1. august 2022.


Tilmelding: 

Hold 1 er lukket for yderligere tilmelding pr. 20.03.2022

Hold 2 er lukket for yderligere tilmelding pr. 01.04.2022


OBS: Tilmelding til Gå til Natur - Årstidsrejse er bindende, ligesom der ikke ydes økonomisk erstatning for ture deltagerne melder afbud til undervejs.


I tilfælde af kraftig heldagsregn eller voldsomt vejr eller lignende aflyser Naturkontakt og tilbyder en erstatningsgang. Dette gør sig også gældende, hvis Naturkontakt må aflyse grundet sygdom.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

Det bli'r fedt og jeg glæder mig Vildt til at se jer!

Lars Holm Hansen