GÅ TIL NATUR OG ÅRSTIDSREJSE

GÅ TIL NATUR 2 x i oktober '23


Kom og vær med til et par lærerige og hyggelige ture i naturen

Hvem kan deltage? 

Børn fra 4½-12 år sammen med én eller begge forældre eller bedsteforældre (eventuelt skiftevis far og mor eller bedsteforældre).Hvad skal vi?

Vi går på to spændende ture a 2½ times varighed med indlagte stop, aktiviteter og dialog om det vi ser - og lader spontaniteten råde for den gode naturlæring.

 

Vi tager dyr op i hånden, dufter, lytter og gør i det hele taget et nummer ud af at bruge alle vores sanser.

 

I lærer om årstidens dyr, planter og svampe og deres levesteder.

 

I får tips og tricks til hvor og hvordan I opdager meget mere end det man lige kan se med det blotte øje!

 

I lærer at lave jeres egne faldfælder til smådyr, afprøve ormebrumlere mv.

 

Vi kigger efter spor af enhver slags fra dyr - store som små.

 

I får lys, luft og bevægelse i samvær med andre naturinteresserede.


Børnene (og de voksne) kan låne diverse rekvisitter såsom samlebakker, ormebrumlere, dørslag og meget andet, som Naturkontakt medbringer.


Hvad får børn og voksne ud af det?

Deltagerne - børn såvel som voksne lærer om naturen, dens mangfoldighed af arter, artenes betydning, og hvordan vi kan passe på naturen - både den umiddelbare nære natur, men også naturen i den store sammenhæng.

I får gennem "hands-on", dialog og afprøvning af en række rekvisitter tilegnet nye færdigheder og kompentencer, hvilket altsammen tilføjer nyt til natursyn og naturdannelse.

Praktisk

Sted: Vi skal på dette hold mødes på følgende lokaliteter: Boserup Skov Bidstrup Skoven/Lerbjergskoven.

 

Nærmere information om mødesteder, indhold pr. gang mv. udsendes efter tilmelding og senest tre dage før opstart. 


Datoer: Søndag den 15. oktober & lørdag den 28. oktober. Begge dage kl. 9.30-12.00 


Pris: 275 kr. pr. barn og 275 kr. pr. voksen. Prisen dækker 2 gange á 2½ time GÅ TIL NATUR. Betaling skal ske på MobilePay i forbindelse med tilmeldingen.


Tilmelding: Tilmelding her


* OBS vedr. tilmelding/betaling: Tilmelding til GÅ TIL NATUR er bindende, ligesom der ikke ydes økonomisk erstatning for ture deltagerne melder afbud til undervejs.


OBS vedr. aflysning: I tilfælde af heldagsregn, voldsomt vejr eller lignende aflyser Naturkontakt og tilbyder en erstatningsgang. Dette gør sig også gældende, hvis Naturkontakt må aflyse grundet sygdom.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

Det bli'r fedt og jeg glæder mig Vildt til at se jer!

Lars Holm Hansen

GÅ TIL NATUR ÅRSTIDSREJSE 


Ta' med på GÅ TIL NATUR Årstidsrejse fra marts - november 2023 i Lejre og omegn, hvor vi på i alt 20 timer over 8 gange og på 8 forskellige lokaliteter gennem undersøgelser, aktiviteter, sansning og "hands-on", skal stifte tæt bekendtskab med vores varierede natur, dyr (og spor efter dem), planter og svampe.

Hvem kan deltage? 

Åben for børn fra 4-12 år sammen med én eller begge forældre eller bedsteforældre (eventuelt skiftevis far og mor eller bedsteforældre).

Hvad skal vi?

Fra marts til november 2023 skal vi én gang om måneden (på nær juli) ud på en 2½ time lang naturvandring med indlagte stop og aktiviteter, og dialog om det vi ser.


Vi er i naturen for at lære og være nysgerrige sammen på alt levende, hvad enten det er træer, buske, planter, svampe, lav, mos, tang, insekter, spindlere, tusindben, skolopendre, bænkebidere, snegle, orme, fisk, krybdyr, padder, pattedyr, fugle - ja alt!


Gennem 8 måneder vil vi se og opleve årstidsforandringer og variation af dyr, planter og svampe der "kommer og går".


Midt i det rammesatte lader vi spontaniteten råde for den gode naturlæring/oplevelse. Vi undrer os og glædes sammen over alt det fantastiske liv derude, hvor vi tager dyr op i hånden (hands-on), dufter og smager på planter, lytter til og lære om fuglesang og i det hele taget gør et nummer ud af at bruge alle vores sanser.

Vi skal "se det store i det små", nuancerne i det store og det smukke i det upåagtede. Vi skal dvæle, liste, lytte, smage, grine, røre o.m.m.


Af aktiviteter undervejs skal vi bl.a. lave faldfælder, bruge "ormebrumlere", suge dyr med insektsugere, støbe spor efter dyr, sigte dyr i forskellige slags underlag, undersøge gødning for smådyr, ketcher dyr i vand og på land og meget mere... 

Hvad får I?

Deltagerne - børn såvel som voksne lærer om naturen, dens mangfoldighed af arter, artenes betydning, og hvordan vi kan passe på naturen - både den umiddelbare nære natur, men også naturen i den store sammenhæng.

I får gennem "hands-on", dialog og afprøvning af en lang række rekvisitter tilegnet nye færdigheder og kompentencer, hvilket altsammen tilføjer nyt til natursyn og naturdannelse.


Alle børn får en velkomstmappe med diverse materialer, som løbende bliver suppleret op med det der skal bruges på turene - ikke mindst i "jagten" på spændende og udvalgte arter!


Alle børn får også hver især deres egen insektsuger og deres egen håndlup, som de kan bruge undervejs på turene.


Derudover vil børnene (og de voksne) kunne låne diverse andre rekvisitter såsom samlebakker, ormebrumlere, dørslag, vegetationskecther og meget andet, som Naturkontakt medbringer.

Sted: Vi mødes på 8 forskellige lokaliteter i løbet af de 8 gange. Det gælder to lokaliteter i Lejre-området samt Bidstrup Skoven, Lerbjergskoven, Boserup Skov, Herslev Strand, Lynghøjsøerne og Svogerslev Sø.


En uge før opstart udsendes nærmere info om sted, indhold mv.


De 8 datoer er: 26. marts, 15. april, 14. maj, 10. juni, 13. august, 09. september, 08. oktober og 18. november.

Alle datoer i tidsrummet 09.30 - 12.00.


Pris: Prisen dækker 8 gange á 2½ time Gå til Natur - Årstidsrejse samt 1 stk. insektsuger, 1 stk. håndlup samt en Årstidsrejsemappe med lamineret ark mv. til hvert barn.


Betaling: skal ske på MobilePay i forbindelse med tilmeldingen. 

Hvis ønskes kan betaling ske af to gange.


Tilmelding: UDSOLGT / LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDING PR. 26.1.23


* OBS vedr. tilmelding/betaling: Tilmelding til Årstidsrejsen er bindende og man binder sig for hele året ved tilmelding. Der ydes ikke økonomisk erstatning for ture, som deltagerne måtte melde afbud til undervejs - fx. grundet sygdom, private fødselsdage mv.


OBS vedr. aflysning: I tilfælde af heldagsregn, voldsomt vejr eller lignende aflyser Naturkontakt og tilbyder en erstatningsgang. Almindelig blæst og småbyger er ikke aflysningsgrund. Hvis Naturkontakt må aflyse grundet sygdom tilbydes der ligeledes en erstatningsgang.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

Praktisk

Det bli'r fedt og jeg glæder mig Vildt til at se jer!

Lars Holm Hansen