GÅ TIL NATUR OG ÅRSTIDSREJSE

GÅ TIL NATUR

Sensommer/efterårshold 2024


Kom og vær med på nogle lærerige og hyggelige ture i naturen

Hvem kan deltage? 

Åben for børn fra 4½-12 år sammen med én eller begge forældre eller bedsteforældre (eventuelt skiftevis far og mor eller bedsteforældre).

Hvad skal vi?

Vi går på fire spændende ture a 2½ times varighed med indlagte stop, aktiviteter og dialog om det vi ser - og lader spontaniteten råde for den gode naturlæring.

 

Vi tager dyr op i hånden, dufter, lytter og gør i det hele taget et nummer ud af at bruge alle vores sanser.

 

I lærer om årstidens dyr, planter og svampe og deres levesteder.

 

I får tips og tricks til hvor og hvordan I opdager meget mere end det man lige kan se med det blotte øje!

 

I lærer at lave jeres egne faldfælder til smådyr, sigte med dørslag mv.

 

Vi kigger efter spor af enhver slags fra dyr - store som små.

 

I får lys, luft og bevægelse i samvær med andre naturinteresserede.

Hvad får I?

Deltagerne - børn såvel som voksne lærer om naturen, dens mangfoldighed af arter, artenes betydning, og hvordan vi kan passe på naturen - både den umiddelbare nære natur, men også naturen i den store sammenhæng.


I får gennem "hands-on", dialog og afprøvning af en række rekvisitter tilegnet nye færdigheder og kompentencer, hvilket altsammen tilføjer nyt til natursyn og naturdannelse.


Håndluppe til både børn og voksne kan lånes fra gang til gang, men man kan også tilkøbe sin helt egen (god kvalitet), hvis ønskes. Den koster 50 kr.


Derudover vil børnene (og de voksne) kunne låne diverse andre rekvisitter såsom samlebakker, dørslag, vegetationskecther og meget andet, som Naturkontakt medbringer.

Praktisk

Sted: Vi mødes på 4 forskellige lokaliteter i løbet af de 4 gange. Det gælder Lerbjergskoven, Lynghøjsøerne, Boserup Skov og Ramsødalen. 

En uges tid før opstart udsendes nærmere generel info om indhold, konkrete mødesteder mv.


De 4 turdatoer og tidspunkt er:

24. august kl. 9.00-11.30

15. september 9.30-12.00

5. oktober 9.30-12.00

26. oktober 9.30-12.00


Pris: 550 kr. pr. barn og 550 kr. pr. voksen for de 4 ture a 2,5 time.


Tilkøb af 1 stk. håndlup 50 kr. betales i forbindelse med tilmeldingen. Anfør i tilmeldingen om der ønskes tilkøb af ovennævnte lup.


Betaling: skal ske på MobilePay i forbindelse med tilmeldingen.


Tilmelding:  tilmeld jer her


* OBS vedr. tilmelding/betaling: Tilmelding til GÅ TIL NATUR er bindende og man binder sig for alle fire gange ved tilmelding. Der ydes ikke økonomisk erstatning for ture, som deltagerne måtte melde afbud til undervejs - fx. grundet sygdom, private fødselsdage mv.


OBS vedr. aflysning: I tilfælde af heldagsregn, voldsomt vejr eller lignende aflyser Naturkontakt og tilbyder en erstatningsgang. Almindelig blæst og småbyger er ikke aflysningsgrund. Hvis Naturkontakt må aflyse grundet sygdom tilbydes der ligeledes en erstatningsgang.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet, herunder ændring af mødetidspunkt i tilfælde af vejrmæssige udfordringer, akut opståede forhold eller andet.

Det bli'r fedt og jeg glæder mig Vildt til at se jer!

GÅ TIL NATUR ÅRSTIDSREJSE 


Ta' med på GÅ TIL NATUR Årstidsrejse fra marts - november 2024 i Lejre og omegn, hvor vi på i alt 20 timer over 8 gange og på 8 forskellige lokaliteter gennem undersøgelser, aktiviteter, sansning og "hands-on", skal stifte tæt bekendtskab med vores varierede natur, planter, svampe og dyr (og spor efter disse).

Hvem kan deltage? 

Åben for børn fra 4½-12 år sammen med én eller begge forældre eller bedsteforældre (eventuelt skiftevis far og mor eller bedsteforældre).

Hvad skal vi?

Fra marts til november 2024 skal vi én gang om måneden (på nær juli) ud på en 2½ time lang naturvandring med indlagte stop og aktiviteter, og dialog om det vi ser, høre, dufter og smager.


Vi er i naturen for at lære og være nysgerrige sammen på alt levende, hvad enten det er træer, buske, planter, svampe, lav, mos, tang, insekter, spindlere, tusindben, skolopendre, bænkebidere, snegle, orme, fisk, krybdyr, padder, pattedyr, fugle - ja alt!


Gennem 8 måneder vil vi se og opleve årstidsforandringer og variation af dyr, planter og svampe der "kommer og går".


Midt i det rammesatte lader vi spontaniteten råde for den gode naturlæring/oplevelse. Vi undrer os og glædes sammen over alt det fantastiske liv derude, hvor vi tager dyr op i hånden (hands-on), dufter og smager på planter, lytter til og lære om fuglesang og i det hele taget gør et nummer ud af at bruge alle vores sanser.

Vi skal "se det store i det små", nuancerne i det store og det smukke i det upåagtede. Vi skal dvæle, liste, lytte, smage, grine, røre o.m.m.


Af aktiviteter undervejs skal vi bl.a. tømme faldfælder, bruge "ormebrumlere", suge dyr med insektsugere, støbe spor efter dyr, sigte dyr i forskellige slags underlag, undersøge gødning for smådyr, ketcher dyr i vand og på land og meget mere... 

Hvad får I?

Deltagerne - børn såvel som voksne lærer om naturen, dens mangfoldighed af arter, artenes betydning, og hvordan vi kan passe på naturen - både den umiddelbare nære natur, men også naturen i den store sammenhæng.

I får gennem "hands-on", dialog og afprøvning af en lang række rekvisitter tilegnet nye færdigheder og kompentencer, hvilket altsammen tilføjer nyt til natursyn og naturdannelse.


Alle børn får en velkomstmappe med diverse materialer, som drypvist får tilført lidt nyt med relevans til turene, naturen og arterne derude.


Alle børn får også hver især deres egen insektsuger, som de kan bruge undervejs på turene.

Håndluppe til både børn og voksne kan lånes fra gang til gang, men man kan også tilkøbe sin helt egen, hvis ønskes. En personlig håndlup (god kvalitet) koster 50 kr. Anfør i tilmeldingen om der ønskes tilkøb af personlig håndlup.


Derudover vil børnene (og de voksne) kunne låne diverse andre rekvisitter såsom samlebakker, ormebrumlere, dørslag, vegetationskecther og meget andet, som Naturkontakt medbringer.

Praktisk

Sted: Vi mødes på 8 forskellige lokaliteter i løbet af de 8 gange. Det gælder to lokaliteter i Lejre-området samt Bidstrup Skoven, Lerbjergskoven, Boserup Skov, Herslev Strand, Lynghøjsøerne og Ramsødalen. Hvilken lokalitet pr. gang planlægges i ugen op til turen.


En uge før opstart udsendes nærmere generel info om indhold, konkrete mødesteder mv.


De 8 turdatoer er: 17. marts, 13. april, 25. maj, 16. juni, 11. august, 14. september, 12. oktober og 17. november.

Turene afvikles alle datoer i tidsrummet 09.30 - 12.00.


Pris: UDSOLGT 

Prisen dækker 8 gange á 2½ time GÅ TIL NATUR - Årstidsrejse, 1 stk. insektsuger samt en Årstidsrejsemappe til hvert barn.

Max. 20 deltagere på holdet.  


Betaling: skal ske på MobilePay i forbindelse med tilmeldingen. 

Man kan vælge at betale det hele på én gang eller bide betalingen over, så 1. halvdel betales ved tilmeldingen og 2. halvdel senest 1. marts 2024.


Tilkøb af 1 stk. håndlup 50 kr. betales i forbindelse med tilmelding. Anfør i tilmeldingen om der ønskes tilkøb af personlig håndlup.


Tilmelding: UDSOLGT


* OBS vedr. tilmelding/betaling: Tilmelding til Årstidsrejsen er bindende og man binder sig for hele året ved tilmelding. Der ydes ikke økonomisk erstatning for ture, som deltagerne måtte melde afbud til undervejs - fx. grundet sygdom, private fødselsdage mv.


OBS vedr. aflysning: I tilfælde af heldagsregn, voldsomt vejr eller lignende aflyser Naturkontakt og tilbyder en erstatningsgang. Almindelig blæst og småbyger er ikke aflysningsgrund. Hvis Naturkontakt må aflyse grundet sygdom tilbydes der ligeledes en erstatningsgang.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet, herunder ændring af mødetidspunkt i tilfælde af vejrmæssige udfordringer, akut opståede forhold eller andet.

Det bli'r fedt og jeg glæder mig Vildt til at se jer!

Lars Holm Hansen