Om Naturkontakt

Om Naturkontakt


Naturkontakt er drevet af Lars Holm Hansen og er en naturformidlingsvirksomhed beliggende i Lejre Kommune - tæt på masser af spændende natur og høj biodiversitet, og med Nationalpark Skjoldungernes Land i baghaven!


Naturkontakt er for alle, som ønsker gode, vilde og overraskende naturoplevelser i skøn forening med nærværende, nuanceret og 100 procent entusiastisk naturformidling om den danske natur, dens mange arter, deres særpræg og deres levesteder.


Med Naturkontakt er du/I i trygge hænder og kan se frem til et godt samarbejde, oplevelsesrige ture og lærerig, konstruktiv og tilpasset naturformidling.


Naturkontakt indgår også i samarbejde med andre aktører såsom kommuner, nationalparker, institutioner m.fl. 


Naturkontakt skaber kontakt til naturen - velkommen til!

Drivkraften bag Naturkontakt 

Måske har du det lidt ligesom jeg.... at naturen, dens landskaber og ikke mindst mangfoldigheden af dyr, planter og svampe begejstre dig - og beriger dit liv!


Fra jeg var helt lille havde jeg det store held, at min morfar havde blik for den gode naturoplevelse og på en rolig, nærværende og autentisk måde forstod at værdisætte og tale alt det derude op, men også evnede at afdramatisere naturen som et uforsonligt og utilgængeligt sted - snarere en skattekiste af unikke oplevelser!


Det har derfor siden min barndom været, og er fortsat en dybt berigende følgesvend for mig, at komme ud og indsnuse årstidens variationer, lytte, dufte, smage, undersøge og til stadighed undres og blive klogere på noget af alt det derude - for der er så rigeligt at se på - og blive klogere på. 


De utallige timer (tusindvis!) jeg har tilbragt i felten har da også givet et godt og bredt natur- og artskendskab, en fortrolighed med naturen, men også en uformindsket appetit på stadig læring og nye oplevelser.

Jeg kigger og leder efter alt og kan blive lige begejstret over at se et smukt insekt, såvel som en lille upåagtede svamp godt skjult mellem mos på noget dødt ved.

Det er en drivkraft i min interesse til stadighed at lede efter nye arter jeg ikke har set før, og jo flere arter jeg lære at kende - jo flere naturhistorier kommer der i ærmet.

De 20 fotocirkler vist her (egne fotos) afspejler vældig fint hvad jeg kigger på og formidler om. 


Med Naturkontakt er det mit ønske, at bruge den omgivende natur og biodiversitet som springbræt til at give jer gode og spændende naturoplevelser, og at give naturforståelsen et løft - men dog ikke gennem tør og langhåret terperi om, hvordan man skelner mellem danmarks ca. 400 småarter af mælkebøtter, de 8-900 arter af mider, de 20 slags regnorme eller de utallige meget ens arter af pukkelfluer, svampmyg eller Atheta-rovbiller. Det er nemlig KUN for specialister!

Der er naturligvis plads til strejf af nørderi, men vi beholder benene på jorden ;-).


I de mange år frem til og med 2019, hvor jeg som pædagog i daginstitutioner har formidlet om naturen og dens mangfoldighed, har jeg i særlig grad også været optaget af koblingen mellem børn og natur, børns naturdannelse og natursyn samt det naturfaglige perspektiv i forhold til børn.

Denne optagethed og opmærksomhed samt min brede viden om alt det derude har jeg taget med mig over i min virksomhed Naturkontakt, hvor jeg håber at kunne give både børn, voksne, grupper m.fl. masser af gode naturoplevelser.


Vil man se noget af al vildskaben og mangfoldigheden af arter, så er der kun én ting at gøre - og det er at komme ud og kigge og lede, være nysgerrig og give plads til at undrer sig, se det store i det små, nuancerne i det store og det smukke i det upåagtede. Der er altid noget derude - aldrig ingenting!


Naturformidler, Lars Holm Hansen

Naturkontakt - din vej ind i arternes fantastiske univers!


I en tid hvor vi jævnligt kan læse om et stadig større pres på og forarmelse af vores natur og biodiversitet - og med alvorlig fare for tab af adskillige sjældne og truede arter (ikke mindst blandt insekterne), har det efter min mening aldrig været vigtigere end nu, at komme ud og opleve hvad den består af, hvor den findes, hvordan den kan berige os med smukke og vilde overraskelser og glæde, viden og læring, og hvorfor den er så uhyre vigtig for os mennesker, som også er dem der skal passe på den! For det skal vi - ikke bare for vores egen mentale og fysiske sundheds skyld, men også fordi vi har et moralsk og etisk ansvar for at beskytte livet omkring os.


Arterne har en berigtigelse i sig selv, og udgør i samspil med hinanden noget af det mest fantastiske, overraskende og livsbekræftende her på kloden.


Samarbejde med andre aktører

Naturkontakt har været samarbejdspartner med Lejre Kommune siden 2021, og stået for planlægning, organisering og afvikling af kommunes årlige Blå Flag Arrangementer ved strand, kyst og fjord - i alt 15 arrangementer i årene 2021 - 2023 med et gennemsnit på 21 deltagere pr. arrangement i tiden juni - september.


Naturkontakt er også formidlings- og samarbejdspartner med Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor Naturkontakt bruges til diverse formidlingsopgaver, ligesom Naturkontakt i november/december 2023 har indgået samarbejde med nationalparken om udvikling af biodiversitets- og naturformidlingskasser, formidlingsplancher mv. til brug for formidling og aktiviteter i og omkring hhv. naturcenteret ved Tadre Mølle v. Hvalsø samt den kommende Naturport ved Sankt Hans Have i Roskilde, som åbner 1. maj 2024.


Naturkontakt blev i foråret 2023 samarbejdspartner med Frugtlunden i Lejre By, hvor opgaven består i at rådgive om valg og metode i forhold til at fremme biodiversiteten på arealet med afsæt i udsåning af vilde hjemmehørende plantearter - med særlig tanke på at tiltrække "Det 3-stjernet bestøverkorps" bestående af dagsommerfugle, vilde bier og svirrefluer. I samarbejdet indgår også dialog og idéudveksling om tilblivelsen af naturplancher og "To-go-materiale" for områdets institutions- og indskolingsbørn, som besøger området. 


Desuden er Naturkontakt samarbejdspartner med en række institutioner, hvor opgaven består i at styrke og udvikle institutionens naturprofil gennem dialog og drypvise temadage - enten hjemme på institutionens eget udeareal eller på aftalte lokaliteter, såsom en skov, en strand, en sø/mose eller noget fjerde i lokalområdet.


Er I en nationalpark, en kommune, en virksomhed eller institution, som kunne tænke jer at indgå i et samarbejde, kan Naturkontakt tilbyde:


  • Planlægning, organisering og afvikling af Blå Flag Arrangementer overalt på Sjælland, Møn, Lolland og Falster.
  • Peptalks og oplæg om biodiversitet & biodiversitetstiltag for virksomheder, kommuner m.fl.
  • Samarbejdsaftaler og dialog med henblik på styrkelse og udvikling af institutionens naturprofil, herunder også støtte til processen frem mod erhvervelsen af "Det Grønne Flag" til institutionen.