Om Naturkontakt
Lars Holm Hansen

Biodiversiteten 


I en tid hvor vi jævnligt kan læse om et stadig større pres på og forarmelse af vores natur og biodiversitet - og med alvorlig fare for tab af adskillige sjældne og truede arter (ikke mindst blandt insekterne), har det aldrig været vigtigere end nu, at komme ud og opleve hvad den består af, hvor den findes, hvordan den kan berige os med smukke oplevelser og sjove overraskelser, glæde, viden og læring, og hvorfor den er så uhyre vigtig for os mennesker, som også skal passe på den!


Med så mange arter, som vi faktisk har her i landet, er der rig mulighed for den enkelte til at tage ud og opdage og opleve noget af al biodiversiteten - hvad enten man foretrækker insekter, fugle, krybdyr og padder, planter eller svampe, ja måske allerhelst en blanding af det hele, sådan som jeg selv godt kan li' det - dog med størst indsigt i faunaen, hvor ikke mindst fugle og insekter gennem årene har haft min største bevågenhed. 


Min drivkraft med Naturkontakt er, at bruge den omgivende biodiversitet som springbræt til at give jer gode og spændende naturoplevelser og at give naturforståelsen (heraf kendskab til grupper og arter) et løft - men dog ikke gennem tør og langhåret terperi om, hvordan man skelner mellem danmarks ca. 400 arter af mælkebøtter (for det kan kun én person i landet) eller hvordan man ser forskel på alle de danske arter af mosser, regnorme, pukkelfluer eller mider. Det er nemlig KUN for specialister og kræver mikroskop/stereolup at nå dertil! Ingen kan svare på alt - heller ikke jeg!


Vil man udvide sit kendskab til danmarks biodiversitet, så er der kun en ting at gøre - og det er at komme ud og kigge og lede, være nysgerrig og give plads til at undrer sig. For der er altid noget - aldrig ingenting derude!

Velkommen til Naturkontakt


Naturkontakt er opstartet i 2020 og drives af naturformidler og naturpædagog Lars Holm Hansen.


Naturen og dens biodiversitet begejstre mig - og beriger mit liv! Det har været, og er en livsnødvendig følgesvend for mig, at komme ud og indsnuse årstidens variationer, lytte, dufte, undersøge og til stadighed undres og blive klogere med afsæt i alt det jeg ikke forstår og kender til - og det er ikke så lidt endda!

Jeg er således ikke ekspert i noget som helst, men har dog gennem årene genereret et bredt artskendskab og et godt overblik over mange af de overordnede grupper og familier - særligt i forhold til insekter og fugle.


Jeg har været bidt af naturen, dens skønhed og dens fantastiske mangfoldighed, så længe jeg kan huske.

Fra jeg var helt lille havde jeg det held, at min morfar havde blik for den gode naturoplevelse og på en rolig, nærværende og autentisk måde forstod at værdisætte og tale alt det derude op, samt desuden bidrog til at afdramatisere den danske natur som et uforsonligt og utilgængeligt sted - snarere en skattekiste af unikke oplevelser!Formidling 


Gennem mange år har jeg i forskellige sammenhænge formidlet natur og biodiversitet, heraf de seneste 15 år som naturpædagog i bla. daginstitutioner, hvor jeg har været særligt optaget af børns naturdannelse og det naturfaglige perspektiv i forhold til børn.

Naturdannelse hos børn er en dynamisk proces med flere overlappende elementer, som tilegnes, opbygges og udbygges over lang tid - og gennem påvirkning fra ikke mindst forældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere.

At være en del af denne dannelsesproces er fantastisk at have fået mulighed for!

Hvad betyder biodiversitet?


Biodiversitet er betegnelsen for biologisk diversitet og er en såkaldt neologisme sammensat af det græske "bios" som betyder "liv" og det latinske "diversus" som betyder "forskelligartet" - altså "variationen i den levende natur" eller "helheden af gener, arter og økosystemer".


Udtrykket "biologisk diversitet" blev i 1980 skabt af den amerikanske biolog Thomas Eugene Lovejoy, mens ordets korte og i dag hyppigst brugte form "biodiversitet", blev lanceret af den amerikanske entomolog Edward Osborne Wilson i 1986.


Den mest kendte form for biodiversitet, er den vi i stigende grad (især i de seneste 8-10 år) har læst og hørt en del om, nemlig artsdiversiteteten eller artsrigdommen, altså den biologiske mangfoldighed af dyre-, plante- og svampearter internationalt, nationalt eller et givent mindre område som fx Nationalpark Skjoldungernes Land ved Roskilde og Lejre, og i sidstnævnte kommune fx mere afgrænset Bidstrup Skovene ved Hvalsø mellem Roskilde og Ringsted.

Jo større et område er, jo flere arter af dyr, planter og svampe skal der til, før man kan sige, at der er høj biodiversitet i området.


En anden relateret diversitet er den genetiske diversitet, der dækker over variationen af gener inden for en bestemt art eller bestand af en art. Det er en meget vigtig diversitet, idet den bidrager betydeligt til at mindske risikoen for indavl, og dermed gøre en art eller bestand mindre sårbar i forhold til sygdom.


Den tredje form for diversitet er økosystemdiversiteten, som er den der beskriver kvaliteten af økosytemer i et givent område. Fx er de mange naturlige processer i Bidstrup Skovene med til at gøre den til et økosytem.

Velkendt er regnormenes evne til at lave jord om til muldjord, som skovens planter efterfølgende kan optage, og som igen bliver livsgrundlag for et mylder af liv - store som små. Når et insekt, en fugl eller en gnaver dør bliver de en del af skovens fødekæde og livshjul.

Jo mere komplekse og forskelligartet økosystemerne er i et område, jo større er økosystemdiversiteten.


Ovennævnte tre diversiteter eller "niveauer" er beskyttet i henhold til biodiversitetskonventionen, som blev vedtaget på FN's verdenstopmøde i Rio de Janeiro i 1992 og er (pr. oktober 2008) underskrevet af 189 lande - herunder Danmark, som ratificerede aftalen i 1993, og dermed har forpligtet sig til at beskyttet vort lands biodiversitet.

NATURGALLERI

Vi har i følge en statusrapport og oversigt over dansk biodiversitet fra 2016 minimum 35.254 arter af dyr, planter og svampe i Danmark. Det reelle antal er dog uden tvivl højere (måske 40.000 - 50.000 danske arter), idet mange grupper nærmest ikke eller kun i meget begrænset omfang er undersøgt her i landet. Bl.a. fordi der mangler eksperter på området!

 

Her et ganske lille udsnit af den danske biodiversitet.