For pædagogiske institutioner

Tilvejebringelse af "Det Grønne Flag" til institutionen


Stadig flere institutioner rundt om i landet hejser "Det Grønne Flag", hvilket er en glædelig udvikling og et synligt bevis på og anerkendelse af, at natur og udeliv betyder noget og gerne må fylde i institutionen.

Det er ikke svært som sådan at få "Det Grønne Flag".    

Naturkontakt hjælper jer gerne med at facilitere processen henimod "Det grønne flag" og få det "afskibet". 


Tilvejebringelse af Naturlivsdepot ude & Naturrum inde 


Et Naturlivsdepot på udearealet kan indhegnes/afgrænses et passende "uforstyrret" sted, hvor det ret hurtigt kan få karaktere af "grøftekant" og en væren "vild med vilje".

Her kan den biodiversitet der indfinder sig helt af sig selv være fri, og samtidig udgøre grundlaget for noget de voksne sammen med en gruppe børn kan "gå ind" og kigge på og tale om - hvad enten det er Lav, mosser, galler og miner på blade, snegle, insekter mv.

Et sådan sted kan børnene fx også følge nedbrydningsprocessen af et dødt Egern eller en død fugl I har fundet på en tur. 


Et indendørs Naturrum er et fantastisk supplement til mulighederne udenfor. Her kan I samle til huse og lave jeres eget lille naturgalleri eller biologiske samling af alt hvad I finder i naturen, som kan bruges igen og igen til meningsfuld og læringsbaseret naturformidling - i børnehøjde!

Her kan I have jeres naturbøger stående omgivet af knogler, kogler, udstoppede dyr og fugle, sten i alle størrelser og farver og meget mere.


Ønsker I hjælp til udvikling af ovenstående, så Kontakt Naturkontakt for nærmere aftale.

Konsulent for daginstitutioner


Ønsker I som institution fx


  • Styrkelse af naturformidlingen på institutionen
  • Tilvejebringelse af "Det Grønne Flag"
  • Naturlivsdepot på udearealet


Kontakt Naturkontakt for mere information


I dagtilbudslovens angivelser - herunder om læreplanstemaet "Natur, Udeliv og Science" under "Den styrkede pædagogiske læreplan", er der nogle klare bestemmelser og forventninger til den enkelte institution om, at den skal skabe rammer og muligheder for bla. at understøtte og stimulere børns oplevelser med naturen og dens dyr, planter, svampe og mineraler - altså den omgivende biodiversitet.


Nyere dansk forskning fra Center for Børn og Natur har vist, at børn som regelmæssigt er i kontakt med naturen i deres dagsinstitutioner generelt trives bedre, er mindre syge og sover bedre.

Flere danske undersøgelser samt udenlandsk forskning har endvidere vist, at barndommes naturoplevelser spiller en vigtig rolle til det forhold, man får til naturen som voksen, og desuden at respekten for natur og miljø grundlægges i barndommen, og dermed bliver fundamentet for den tilgang barnet senere i livet som voksen vil have til naturen, miljøet, dyr, planter mv.


Naturoplevelser i barndommen, uanset om det er dem barnet får i daginstitutionen eller dem der udfoldes gennem familieture- og aktiviteter - og hvad enten det er den midlertidige tilfangetagelse af haletudser, fangeleg i en kornmark, et storslået øjeblik med en sommerfugl, hulebyggeriet i et skovparti eller den årlige familiekanotur, bidrager endvidere til barnets følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling,


Så hvis ellers tid, rammer, muligheder og vilje er tilstede og engagerede rollemodeller i daginstitutionen går foran, vil temaet - både når det står stærkt for sig selv, og når det udfoldes på tværs med de øvrige læreplanstemaer, have stor betydning for barnets grundlæggende kompetencer samt understøtte barnets brede læring (og lyst til at lære), nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse.

Om kurset 


Tilbydes som halv- eller heldags - fx til en pædagogisk dag eller weekend.


Med inddragelse af bl.a. op til 10-12 forskellige biodiversitetskasser med masser af "hands-on"-mulighed, vil dette kursus foregå som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog, leg og involverende gruppeopgaver i felten eller jeres institutions udeareal.


Kurset vil klæde den enkelte på til i højrere grad at kunne svare eller finde svar på det børnene spørger om, idet vi både tager på rundrejse i de overordnede grupper af dyr og planter, forsøger os med diciplinen "artsbestemmelse" (bl.a. med opmærksomhed på klassiske faldgrupper) samt hvordan digitale medier og felthåndbøger i høj grad kan hjælpe til at understøtte, udbygge og udvikle pædagogens eller medhjælperens egen naturforståelse og et større kendskab til den omgivende biodiversitet hjemme på legepladsen såvel som på ture ud af huset.


Kontakt Naturkontakt for nærmere aftale  

Biodiversitetskurser for pædagoger 


"Hvad er det"? 

"Hvad hedder sådan en her"?

"Hvad kan den"?

"Er den farlig"?


Genkender I ovenstående spørgsmålstyper?

De fleste pædagoger kender nok til, når børnene hjemme på legepladsen eller på turen ud af huset har fået øje på noget for dem interessant, ubekendt eller måske ligefrem skræmmende! Mange pædagoger kender nok også til, at svaret ikke er så ligetil!


Ved frokostbordet har børnene lært hvad der er "rødbeder" og "rød peber", men ude på legepladsen blandes "pære og banan" ofte sammen, fordi dem børnene spørger tit ikke kender det eller kan kende forskel på det der spørges ind til  - altså hvad det er "vi kigger på".

De fleste børns, unges og voksnes (under 40-50 år) kendskab til de overordnede grupper af dyr, planter og svampe i naturen og til selv helt almindelige danske arter som Gulspurv, Kratløber, Nældens Takvinge, Præstebille, Almindelig Røllike, Eg og Lærk er ikke særlig stort, hvilket især skoleområdet bærer et medansvar for, idet undervisningen om dansk natur, dens dyr, planter og svampe samt artskendskab har været stærtk nedprioriteret gennem flere årtier!


Der er derfor helt naturlige grunde til at emnet er "en svær nød at knække" for mange pædagoger og medhjælpere, og at børnene derfor ofte mangler svar der matcher deres spørgsmål. Børn vil nemlig typisk gerne vide hvad det er de kigger på (altså have sat gruppe/artsnavn på), og dernæst "hvad den kan" og "om den er farlig" osv. En "Spidsmussnudebille" på "katost" er et sjovt ordspil, som samtidig bidrager til at udvikle deres naturfaglige sproglighed og begrebsverden. 

Naturvandringer for pædagoger mfl. 

"Børn og Biodiversitet - et vindue til en fantastisk verden"


Barnet: "Hvad er det for et dyr"?

Pædagogen: "Jo, nu skal du høre, det er noget der hedder en Præstebille"!

Barnet: "Hvorfor hedder det en Præstebille; går den i kirke"?


Børn er af natur nysgerrige og åbne over for at vide mere om det de eller de voksne finder på legepladsen eller på ture ud af huset, og de vil som regel gerne have en voksen til at hjælpe dem med at "begribe" og fortælle om den/det de ser på - og hvad den/det hedder, kan - eller måske ikke kan. Spørgsmålene er mangfoldige!


På denne naturvandring går vi på opdagelse sammen og med afsæt i børns naturlige opdagerglæde, undren og spørgelyst, ser vi nærmere på og afprøver i praksis, hvordan pædagoger via forskellige metodiske tilgange sammen med børnene kan finde og opdage mere, og hvordan pædagogen med brug af digitale medier kan fastholde oplevelserne, undersøge nærmere hvad "vi kigger på" og dermed i højere grad kan bygge bro til børnenes spørgsmål.


Naturvandringen vil typisk være af 1½-2 timers varighed alt afhængig af ønsker. Fx kan en naturvandring lægges ind som en del af en pædagogisk dag eller weekend, hvor Naturkontakt også kan stå for et teoretisk oplæg før og/eller efter.Kontakt Naturkontakt for mere information