For Børnehaver og Skoler


For Børnehaver

Naturkontakt kan blive jeres nye samarbejdspartner i kortere eller længere forløb


- Med Naturkontakt får I en vedholdende, konstruktiv og dialogsøgende samarbejdspartner, der kan hjælpe jer i processen med en styrket naturprofil, tilvejebringelse af "Det Grønne Flag" samt tilrettelæggelse af tema- og aktivitetsdage for børn og voksne - både hjemme på jeres eget udeareal eller i en nærliggende skov.

Begge steder er det oplagt at lave en mini-bioblitz, hvor børnene (og de voksne) rigtig kan gi' den gas og finde så mange arter som muligt!


I dialog med jer planlægger jeg alt fra enkelte dage til kortere eller længere undervisnings- og temaforløb med naturen, dens fænomener samt mangfoldighed af arter som omdrejningspunkt - og derigennem via dialog, praktiske øvelser, aktiviteter og lege skaber læring og forståelse om og i naturen for børn såvel som pædagoger. Alt sammen noget I kan bruge i jeres fremadrettet ude/naturundervisning. 


Jeg tilbyder endvidere at komme ud til jer som institution i forbindelse med pædagogiske tema- og  inspirationsdage, hvor pædagoger og ledere kan få nye perspektiver og ny læring i forhold til form og indhold på aktiviteter og projekter i krydsfeltet mellem børn & natur.


LARS HOLM HANSEN

Naturformidler og Pædagog

Telefon27209635


Book en naturformidler til et naturarrangement for jeres børnehave - med midler fra Nordea-fondens Børnehavepulje


"Når alt kommer til alt, bevarer vi kun det vi elsker,

vi elsker kun det vi kender, og vi kender kun det vi har lært om".


Ovenstående citat stammer fra den senegalesiske miljø-og naturforkæmper Baba Dioum og flugter godt med det Nordea- fonden skriver i forb. med deres nyoprettede Børnehavepulje:


"Man skal kende naturen for at passe på den".


Som naturformidler har jeg stor erfaring i at planlægge, organisere og afvikle naturarrangementer og ture - store som små, og altid på en måde, så både børn og voksne bliver beriget med ny viden og førstegangsoplevelser med naturen og dens dyr, planter og svampe som omdrejningspunkt.


- Med midler fra Nordea-fondens Børnehavepulje kan I booke mig til at arrangere en tur/et arrangement eller en række temadage i naturen, som vil bidrage til at stimulere børnenes glæde ved og forståelse af naturen og dens mangfoldighed af liv.


Vi tager ud af børnehavens vante rammer til en aftalt lokalitet, hvor børnenes muligheder for at få en bedre kontakt med og forståelse for naturen understøttes bredt - og det hele bliver i dialog med jer planlagt med et fagligt og pædagogisk element. Turen/arrangementet eller temadagene vil bidrage til, at oplevelsen kan leve videre og forankres i institutionens hverdag.


Vi kan planlægge enten én eller flere separate ture/temadage og jeg bidrager meget gerne med forslag til indhold.

Turen/arrangementet eller temadagene afvikles på en god lokalitet som Naturkontakt anbefaler, eller en lokalitet I selv foreslår.

Aktiviteter og lege relateret til temaet vil indgå i turen/turene.


Kontakt mig gerne og lad os snakke om hvad jeg kan tilbyde og stå for, så også jeres børnehave kan få en god oplevelse med naturen, dens dyr, planter og svampe samt levesteder.For skoler & special-/dagbehandlingsskoler

Naturkontakt kan komme og undervise og formidle i kortere eller længere forløb på jeres lokale skole, specialskole eller behandlingstilbud:


- Med Naturkontakt får I en vedholdende, konstruktiv og dialogsøgende samarbejdspartner, formidler og underviser, der kan hjælpe jer i processen med en styrket naturprofil - både hjemme på jeres eget udeareal eller fx i en nærliggende skov.


I dialog med jer planlægger jeg alt fra enkelte dage til kortere eller længere undervisnings- og temaforløb med naturen, dens fænomener samt mangfoldighed af arter som omdrejningspunkt, og derigennem via dialog, praktiske øvelser, aktiviteter og lege skaber læring og forståelse om og i naturen for børn såvel som pædagoger og lærer, som I kan bruge i jeres fremadrettet ude/naturundervisning.


Jeg tilbyder endvidere at komme ud til jer på skolen, specialskolen eller behandlingstilbuddet i forbindelse med tema- og inspirationsdage, hvor lærere, pædagoger og ledere kan få nye perspektiver og ny læring i forhold til form og indhold på aktiviteter og projekter i krydsfeltet mellem børn, unge & natur.


LARS HOLM HANSEN

Naturformidler og Pædagog

Telefon27209635

“Skolen i Skibby kan på det varmeste anbefale Naturkontakt."


"Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for børn og unge, som har brug for at være i rolige og forudsigelige rammer for at kunne trives og lære. Vores målgruppe er sarte og skrøbelige elever med neurokognitive eller psykosociale problemer. Eleverne har f.eks. en opmærksomhedsforstyrrelse, en tilknytningsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum, skoleværing, angst eller en lettere mental retardering.


Vi har vores egen skov og ligger i et naturskønt område ved Selsø Sø midt i Nationalpark Skjoldungernes Land. Med al denne skønne natur omkring havde vi brug for et indblik i, hvordan vi som skole både teoretisk og praktisk kunne komme tættere på naturen.


Vi indgik derfor et samarbejde med Naturkontakt. Her fik vi præcist, det vi søgte. En engageret tilgang til både det pædagogiske arbejde med sårbare børn og unge samt en kæmpe teoretisk og praktisk viden om biodiversitet, brug af og tilgang til naturen.


Vi har gennem varierede og kreative metoder og tilgange lært om alt fra evolution til artbestemmelse.

Eleverne nød og havde stor gavn af den praktiske tilgang, hvor de prøvede kræfter med fx ’vegetationskecthing’, ’dørslagssigtning’, ’ormebrumlere’, ’evolutionsrebet’, ’bestemmelsesduge/nøgler’ og ’kommodeaktiviteten (overordnede klassificering af organismer)’.

 

Ved at hyre Naturkontakt to uger i maj 2021 har både elever og lærere fået en varieret oplevelse af, hvad skolens egen skov kan give af oplevelser.

Naturkontakt kunne både engagere de yngste elever gennem den umiddelbare tilgang til dyr, planter og svampe samt de ældste elever, hvor de praktiske øvelser blev kombineret med en teoretisk overbygning. 

 

Naturkontakt indgik inden naturforløbet en dialog om rammer og strukturer, herunder Naturkontakts udarbejdelse af et dags- og strukturskema baseret på vores ønsker og behov.

Dette var alt sammen helt afgørende for at vores målgruppe oplevede forløbet som en succes.

 

Al dette har betydet, at vi varmt kan anbefale samarbejde med Lars fra Naturkontakt.


Katrine

- Leder af Skolen i Skibby