For Skoler og Institutioner


Natur- & Udeskole undervisning

Naturkontakt kan komme og undervise og formidle på jeres lokale skole, specialskole eller institution:


I dialog med jer planlægger jeg alt fra enkelte dage til kortere eller længere undervisningsforløb med naturen, dens fænomener og mangfoldighed af arter som omdrejningspunkt, og derigennem via dialog og en masse praktiske øvelser, aktiviteter og lege skaber læring og forståelse om og i naturen for børn, elever såvel som pædagoger og lærere - som I kan bruge i jeres fremadrettet ude/naturundervisning. 


Jeg planlægger indholdet, så det passer til lige præcis jeres målgruppe og behov, institution eller skole.

Jeg tilbyder også at komme ud til jer i forbindelse med pædagogiske tema- og  inspirationsdage, hvor pædagoger og ledere kan få nye perspektiver og ny læring i forhold til form og indhold på aktiviteter og projekter i naturen.


Natur & Udeskoleundervisning tilbydes til:


Børn, unge og voksne på fx folkeskoler, privatskoler, specialskoler, fritidshjem og bosteder, daginstitutioner, højskoler mfl. 

Telefon27209635

LARS HOLM HANSEN

Naturformidler

Baggrund som pædagog og psykoterapeut

Anbefaling 


“Skolen i Skibby kan på det varmeste anbefale Naturkontakt. 


Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for børn og unge, som har brug for at være i rolige og forudsigelige rammer for at kunne trives og lære. Vores målgruppe er sarte og skrøbelige elever med neurokognitive eller psykosociale problemer. Eleverne har f.eks. en opmærksomhedsforstyrrelse, en tilknytningsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum, skoleværing, angst eller en lettere mental retardering.


Vi har vores egen skov og ligger i et naturskønt område ved Selsø Sø midt i Nationalpark Skjoldungernes Land. Med al denne skønne natur omkring havde vi brug for et indblik i, hvordan vi som skole både teoretisk og praktisk kunne komme tættere på naturen.


Vi indgik derfor et samarbejde med Naturkontakt. Her fik vi præcist, det vi søgte. En engageret tilgang til både det pædagogiske arbejde med sårbare børn og unge samt en kæmpe teoretisk og praktisk viden om biodiversitet, brug af og tilgang til naturen.


Vi har gennem varierede og kreative metoder og tilgange lært om alt fra evolution til artbestemmelse.

Eleverne nød og havde stor gavn af den praktiske tilgang, hvor de prøvede kræfter med fx ’vegetationskecthing’, ’dørslagssigtning’, ’ormebrumlere’, ’evolutionsrebet’, ’bestemmelsesduge/nøgler’ og ’kommodeaktiviteten (overordnede klassificering af organismer)’.

 

Ved at hyre Naturkontakt to uger i maj 2021 har både elever og lærere fået en varieret oplevelse af, hvad skolens egen skov kan give af oplevelser.

Naturkontakt kunne både engagere de yngste elever gennem den umiddelbare tilgang til dyr, planter og svampe samt de ældste elever, hvor de praktiske øvelser blev kombineret med en teoretisk overbygning. 

 

Naturkontakt indgik inden naturforløbet en dialog om rammer og strukturer, herunder Naturkontakts udarbejdelse af et dags- og strukturskema baseret på vores ønsker og behov.

Dette var alt sammen helt afgørende for at vores målgruppe oplevede forløbet som en succes.

 

Al dette har betydet, at vi varmt kan anbefale samarbejde med Lars fra Naturkontakt.


Katrine

- Leder af Skolen i Skibby